การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525760
Page Views 4204524
ข้อมูลครูและข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

นักเรียน จำนวน 3,198 คน
ครู จำนวน 148  คน
พนักงานราชการ จำนวน คน
ครูอัตราจ้างไทย จำนวน 24  คน
ครูชาวต่างชาติ จำนวน 8 คน
นักการภารโรง จำนวน 4 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 18  คน