การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525748
Page Views 4204512
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์
นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ 
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
นางเจือจันทน์   ญาติสมบูรณ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายไกลาศ สวงโท
นายไกลาศ   สวงโท
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นางปัทมาพร ดำรงแดน
นางอรอนงค์ เหิกขุนทด

นายธนวัฒน์ มณีรัตน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายไตรวิทย์ ขุยชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่งานรับ-ส่งเอกสาร