การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525730
Page Views 4204487
กลุ่มบริหารวิชาการ
นายธีรยุทธ์ สีเสน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางนราจิตร มาตรไตร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ
นางอัจฉรา   ผดุงผล
นายพิสิทธิ์ ภาษี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง
เลขานุการฝ่ายวิชาการ
นางสาวคำพันธ์ มัทธุรถ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชรพรรณ ประสานเนตร
นายวิทวัส ชัยสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ