ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 1614057
Page Views 4436333
งานแผนงานโรงเรียน
นางสาวประนอม จงจิตต์
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศโรงเรียน
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
เจ้าหน้าที่งานแผนงานโรงเรียน
นายโชคชัย แสงสุข
เจ้าหน้าที่งานแผนงานโรงเรียน
นางสาวปิยะลักษณ์ ชูสอน
เลขานุการงานแผนงานโรงเรียน