การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525729
Page Views 4204486
งานทะเบียนวัดผล
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นายสมจิตต์ ทรัพย์ศิริ
รองหัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นางจำนงจิตร รัตนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นางวารุณี อิทรบำรุง
เลขานุการงานทะเบียนวัดผล
นางมัทนา พองชัยภูมิ

ผู้ช่วยเลขานุการงานทะเบียนวัดผล

นางสาววรรณิสา เทศกำจร