ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587501
Page Views 4385043
งานทะเบียนวัดผล
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นายสมจิตต์ ทรัพย์ศิริ
รองหัวหน้างานทะเบียนวัดผล
นางจำนงจิตร รัตนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นายวิบูลย์ รัตนวิจารณ์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
นางวารุณี อิทรบำรุง
เลขานุการงานทะเบียนวัดผล
นางมัทนา พองชัยภูมิ

ผู้ช่วยเลขานุการงานทะเบียนวัดผล

นางสาววรรณิสา เทศกำจร