ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587506
Page Views 4385048
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
นางวัลลิภา รัตนจรัสโรจน์
ประธานกรรมการ
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
นางสมจิตต์ เต็งชัยภูมิ
รองประธานกรรมการ
นางผาณิต ตั้งใจ
นางผาณิต ตั้งใจ
กรรมการ
นางนิภาจิตร บัวรอด
นางนิภาจิตร บัวรอด
กรรมการ
นางเพชรา ถิ่นชีลอง
นางเพชรา ถิ่นชีลอง
กรรมการ
นางสาวประนอม จงจิตต์
นางสาวประนอม จงจิตต์
กรรมการ
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
กรรมการ
นายสมควร ลีโนนอด
นายสมควร ลีโนนอด
กรรมการ
นายมนัส ศรีเฉลิม
นายมนัส ศรีเฉลิม
กรรมการ
นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ
นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
กรรมการ
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
นายบุญเกิด ยศรุ่งเรือง
กรรมการ
นายต่อเกียรติ ตอสกุล
นายต่อเกียรติ  ตอสกุล
กรรมการและเลขานุการ