ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบิติการพัฒนาศักยภาพครูผู้วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์
การประชุมเชิงปฏิบิติการพัฒนาศักยภาพครูผู้วิพากษ์โครงงานวิทยาศาสตร์ เครือข่ายโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,13:05   อ่าน 910 ครั้ง