ภาพกิจกรรม
MEP Summer Intensive Course 2019
     MEP Summer Intensive Course 2019 for M.1 students, 1st-5th April 2019, Room No.324, Satrichaiyaphum School
     โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม ความเป็นเลิศด้านวิชาภาษาอังกฤษ Summer intensive Course 2019 วัตถุประสงค์เพื่อ ปรับพื้นฐานและเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นปีที่ 1 โปรแกรม MEP ให้มีความพร้อมต่อการเรียนในสถานที่ใหม่ สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ บรรยากาศทั่วไปเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยจัดสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

ภาพบรรยากาศทั้งหมดคลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2562,00:36   อ่าน 537 ครั้ง