ภาพกิจกรรม
กิจกรรรมสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562
   โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย โรงเรียนสตรีชัยภูมิ" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่รักและเคารพในสถานศึกษา รวมทั้งรับพรอันเป็นมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทยและเป็นวันครอบครัว ณ อาคารเตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชุ่มชื่น มีการสรงน้ำพระ และรดน้ำอวยพรคณะผู้บริหาร บุคลากรครู ผู้เกษียณอายุราชการ กรรมการสถานศึกษา และขอพรจากญาติผู้ใหญ่ จากนั้นเป็นกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง สร้างความสนุกสนาน มีแสดงบนเวที การสาดน้ำสงกรานต์ และรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกันอย่างอบอุ่น ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความร่วมมือจากทุกผ่ายเสมอมา

ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2562,14:37   อ่าน 791 ครั้ง