ภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
   กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้นำกองลูกเสือ เนตรนารี - ลูกเสือ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยได้รับเกียรติจาก
นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ)เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ
    ในพิธีมีการทบทวนคำปฏิญาณกฎของลูกเสือ จากนั้นเดินสวนสนาม ผ่านหน้าประธานในพิธี ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือตรวจกองและปิดกอง โดยบรรยากาศในพิธี ดำเนินกิจกรรมตามพิธีการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยดี

facebook
ภาพจาก google drive
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2562,12:40   อ่าน 394 ครั้ง