ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย MEP Science-Math ๒๐๒๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:10 น. นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์
และ นายเอกชน อุดมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ให้เกียรติเยี่ยมนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ค่าย MEP Science-Math 2022”
ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2565
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ภาพ Google Drive
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2565,15:31   อ่าน 417 ครั้ง