ภาพกิจกรรม
พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 17.0๐ น. กลุ่มบริหารงานบุคคล และบริการ ได้จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต
ให้แก่ ครู และบุคลากรโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ผู้สร้างคุณความดี ให้แก่โรงเรียน จนครบวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน  3 ท่าน
ได้แก่ คุณครูรัชยา  พรสันเทียะ คุณครูประเสริฐ  บุญร่วม ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ และ นายชาญชัย  เลาวิริยะ ลูกจ้างประจำ
ภายในพิธี ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้อำนวยการทัศนีย์  บุษปวัต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี อำนวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการทั้งสามท่าน
ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

Googledrive
 
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,10:55   อ่าน 135 ครั้ง