ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิเรื่อง รับสมัครลูกจ้างรักษาความปลอดภัย
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมกันแดดพร้อมเกร็ดระบายอากาศอาคารเตชะธัมโม
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 63
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางพัดลมอุตสาหกรรม
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมห้องปาริชาต
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน IEP
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ IEP)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน ECD
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฯ ECD)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จัดซื้อหนังสือเรียน)
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ฯ ปรับปรุงห้องประชุมพวงชมพู อาคาร 8 ชั้น 1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ)
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเรื่อง การรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63