ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 36) 18 มี.ค. 62
ประกาศเรียกตัวสำรอง ม.4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 29) 18 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 830) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 4019) 12 มี.ค. 62
ปฏิทินรับบนักเรียน ปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) ปฏิทินรับบนักเรียน ปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) (อ่าน 866) 09 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 548) 07 มี.ค. 62
รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 140) 06 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 644) 06 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (นักเรียนทั่วไปสอบคัดเลือก) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 507) 06 มี.ค. 62
ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (ห้อง 543 และ 544) (อ่าน 48) 05 มี.ค. 62
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2562 (อ่าน 277) 04 มี.ค. 62
ประกาศผลการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2562 (อ่าน 156) 04 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 724) 21 ก.พ. 62
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562(ฉบับแก้ไข) (อ่าน 873) 21 ก.พ. 62
ประกาศประกวดราคาจ้างการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) ด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 88) 20 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบ Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 578) 18 ก.พ. 62
แนบประกาศผลสอบ Pre - Satrichaiyaphum ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 759) 18 ก.พ. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 640) 16 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบเข้ม (IEP) (อ่าน 89) 15 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างครูชาวต่างชาติจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) (อ่าน 52) 15 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนไปค่ายคณิตศาสตร์ (อ่าน 48) 15 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 289) 14 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษชั้นม.1และม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 14) 06 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบสารสนเทศสำหรับการติดตามผู้เรียนเพื่อการแก้ปัญหาการออกกลางคัน (อ่าน 63) 04 ก.พ. 62
ประกาศผลการสอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตสู่ชุมชน (อ่าน 494) 01 ก.พ. 62
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องสตูดิโอ (อ่าน 74) 31 ม.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 735) 30 ม.ค. 62
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 394) 30 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดทำวารสารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 71) 28 ม.ค. 62
ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 62) 28 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตสู่ชุมชน (อ่าน 1184) 26 ม.ค. 62
ประกาศรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1359) 25 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง จัดซื้อและซ้อมบำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 7) 24 ม.ค. 62
ประกาศการสอบแข่งขันในกิจกรรมคณิตสู่ชุมชน (อ่าน 463) 18 ม.ค. 62
ประกาศสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 549) 18 ม.ค. 62
ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันฟิสิกส์ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 4 (อ่าน 698) 17 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนม.5ไปทัศนศึกษาแหล่งเ (อ่าน 111) 07 ม.ค. 62
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 116) 02 ม.ค. 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (อ่าน 127) 25 ธ.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.3ไปทัศนศึกษาแหล่ง (อ่าน 161) 11 ธ.ค. 61