ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ฉบับที่3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ปฏิทินการเข้าเรียนในห้องเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม กลุ่ม B
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ปฏิทินการเข้าเรียนในห้องเรียน กรกฎาคม - สิงหาคม กลุ่ม A
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศแบ่งห้องช่วงสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศห้องเรียน ม.4 ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศห้องเรียน ม.1 ปี 2563
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกนักเรียนสำรอง ม.4 (เพิ่มเติม)
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ม.4
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ ม.1
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63