ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587474
Page Views 4385014
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 67) 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ (อ่าน 85) 22 มิ.ย. 60
แบบสอบถามโครงการค่ายวัยใส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1200) 24 พ.ค. 60
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียรชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 703) 21 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2039) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1773) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 449) 07 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 167) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1306) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1024) 04 เม.ย. 60
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2817) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net (อ่าน 1245) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net (อ่าน 476) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 879) 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 492) 29 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 839) 03 เม.ย. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 736) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนชั้น ม.3 เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 741) 15 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1245) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3060) 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 393) 03 มี.ค. 60
การจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเร่ียนยากจน (อ่าน 426) 24 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบ Pre - Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1288) 17 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ PRE Satrichaiyaphum ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 962) 12 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือก (อ่าน 814) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 464) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 906) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน (อ่าน 1032) 07 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่องการสอบเเข่งขัน PRE-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 (อ่าน 562) 03 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 653) 01 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 950) 01 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 792) 01 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 583) 19 ม.ค. 60
ระเบียบการสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 498) 05 ม.ค. 60
ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมโหวดภาพยนตร์สั้นผลงานของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 275) 16 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 266) 12 พ.ย. 59
แบบแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 324) 08 พ.ย. 59
ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และคว (อ่าน 304) 27 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน (อ่าน 388) 13 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.6 สามารถขอรับคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อ่าน 626) 10 ต.ค. 59