ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)
 ตามที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ ได้ตัดสินผลการสอบคัดเลือก และ ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมานี้ และให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวด้วยตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมเอนกประสงค์ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยให้นักเรียนแสดงบัตรประจำตัวผู้สอบ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หากนักเรียนไม่มารายงานตัวในวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้สำรองลำดับถัดไปมารายงานตัวจนครบจำนวนที่ประกาศรับสมัคร
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,00:00   อ่าน 1282 ครั้ง