ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

     ตามที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ (กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน) ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 นั้น บัดนี้การดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลสอบตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1-10 รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรในกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2566,16:02   อ่าน 303 ครั้ง