ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารให้กับนักเรียนและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2566 ไปแล้วนั้น คณะกรรมได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอให้ผู้จำหน่ายอาหารที่ผ่นการคัดเลือกดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ นัดหมายการทำสัญญาเพื่อจำหน่ายอาหารด้วยตนเอง ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องการงานอาชีพโรงเรียนสตรีชัยภูมิ พร้อมนำสำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

ใบรับรองแพทย์ เงินค่าประกัน 2,000 บาท และเงินค่าบำรุง 2,000 บาท หากไม่มาทำสัญญาตามวันเวลา ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2566,16:38   อ่าน 210 ครั้ง