ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 45) 31 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (อ่าน 36) 28 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ทีวีระบบสัมผัส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 28) 28 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 54) 19 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (อ่าน 137) 25 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (อ่าน 84) 22 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู (อ่าน 135) 08 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแม่ข่าย (Server) (อ่าน 150) 27 พ.ค. 61
แบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศ 61 (อ่าน 25) 11 พ.ค. 61
ประกาศราคากลาง การปรับปรุห้องเรียน IEP (อ่าน 543) 16 เม.ย. 61
ประกาศราคากลาง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 260) 16 เม.ย. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจ"ค่ายวัยใส 61" (อ่าน 34) 10 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ที่มอบตัว (อ่าน 1660) 07 เม.ย. 61
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 974) 05 เม.ย. 61
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(เพิ่มเติม) ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 729) 05 เม.ย. 61
ประกาศการเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 1466) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3เดิม (อ่าน 1831) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 2504) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที (อ่าน 2556) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 4568) 03 เม.ย. 61
ประกาศราคากลาง สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 284) 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 390) 30 มี.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 577) 30 มี.ค. 61
สถิติรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 596) 28 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 500) 27 มี.ค. 61
ประกาศเรียกตัวนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวเข้าเรียน ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 796) 19 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1480) 15 มี.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤ (อ่าน 256) 14 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communicative Deve (อ่าน 261) 14 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2842) 14 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 236) 14 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2560 (อ่าน 281) 14 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอ (อ่าน 269) 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 735) 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 1061) 08 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบภายในโรงเรียน (อ่าน 265) 07 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) (อ่าน 208) 07 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) (อ่าน 239) 06 มี.ค. 61
สถิติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 35) 24 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสำหรับพัฒนาศักยภาพกิจกรรมวงโยธวาทิต (อ่าน 259) 23 ก.พ. 61