ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และห้องพักครูเวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 43) 16 ก.พ. 61
ประกาศผลคะแนนคณิตศาสตร์สู่ชุมชนปีการศึกษา-2560 (อ่าน 281) 15 ก.พ. 61
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 573) 07 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเ (อ่าน 81) 05 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์เตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 70) 02 ก.พ. 61
ระเบียบการสอบแข่งขันโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ "คณิตสู่ชุมชน" ป.4-6 (อ่าน 143) 01 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 961) 30 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ PRE Satrichaiyaphum ฯ (ให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B และยางลบมาด้วย) (อ่าน 544) 26 ม.ค. 61
การสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 414) 24 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรี (อ่าน 104) 17 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้า่งเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมแก้วกัลยา (อ่าน 73) 12 ม.ค. 61
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 368) 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 505) 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 418) 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 422) 10 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นักเรียนชั้น ม.2ไปทัศนศึกษาแหล่งเรีย (อ่าน 101) 05 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 67) 05 ม.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปี 2560 (อ่าน 643) 18 ธ.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (อ่าน 422) 18 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาการพัฒนาประสิทธิภาพงานคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล (อ่าน 103) 27 พ.ย. 60
ลิงค์ ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-NET ปี2551-2559 (อ่าน 393) 10 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูชาวต่างชาติ IEP (อ่าน 179) 24 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูชาวต่างชาติ ECD (อ่าน 129) 24 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนฯ IEP (อ่าน 146) 20 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนฯ ECD (อ่าน 116) 20 ต.ค. 60
ประกาศ การประมูลจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครั้งที่ 2 (อ่าน 267) 06 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขายพัสดุ(ร้านสวัสดิการ) (อ่าน 180) 03 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขายพัสดุ(น้ำดื่ม) (อ่าน 162) 03 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 207) 02 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การประมูลจำหน่ายสินค้าในร้านสวัสดิการ (อ่าน 232) 20 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่อง การประมูลจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 186) 20 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)ฉบับที่ 2 (อ่าน 234) 18 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) (อ่าน 260) 17 ก.ย. 60
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 776) 09 ส.ค. 60
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง โครงการพัฒนาครู (อ่าน 266) 31 ก.ค. 60
แบบฟอร์มการยืมเงินอบมโครงการพัฒนาครู (อ่าน 201) 31 ก.ค. 60
แบบแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 486) 03 ก.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 535) 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ (อ่าน 413) 22 มิ.ย. 60
แบบสอบถามโครงการค่ายวัยใส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1449) 24 พ.ค. 60