ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3073) 14 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Communicative Deve (อ่าน 358) 14 มี.ค. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤ (อ่าน 372) 14 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอ (อ่าน 341) 10 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 1153) 08 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 836) 08 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และอาคารประกอบภายในโรงเรียน (อ่าน 351) 07 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) (อ่าน 292) 07 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ECD) (อ่าน 319) 06 มี.ค. 61
สถิติการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 49) 24 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อสำหรับพัฒนาศักยภาพกิจกรรมวงโยธวาทิต (อ่าน 357) 23 ก.พ. 61
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์และห้องพักครูเวร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 427) 16 ก.พ. 61
ประกาศผลคะแนนคณิตศาสตร์สู่ชุมชนปีการศึกษา-2560 (อ่าน 894) 15 ก.พ. 61
ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 962) 07 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเ (อ่าน 399) 05 ก.พ. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์เตชะธัมโม โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 387) 02 ก.พ. 61
ระเบียบการสอบแข่งขันโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ "คณิตสู่ชุมชน" ป.4-6 (อ่าน 401) 01 ก.พ. 61
ประกาศผลการสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1418) 30 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ PRE Satrichaiyaphum ฯ (ให้ผู้เข้าสอบเตรียมดินสอ 2B และยางลบมาด้วย) (อ่าน 875) 26 ม.ค. 61
การสอบแข่งขัน Pre-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 768) 24 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรี (อ่าน 414) 17 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้า่งเหมาปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมแก้วกัลยา (อ่าน 356) 12 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1158) 10 ม.ค. 61
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 712) 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 962) 10 ม.ค. 61
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 นักเรียนที่จบ ม.3 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 1137) 10 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นักเรียนชั้น ม.2ไปทัศนศึกษาแหล่งเรีย (อ่าน 479) 05 ม.ค. 61
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (อ่าน 364) 05 ม.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู (อ่าน 868) 18 ธ.ค. 60
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปี 2560 (อ่าน 1239) 18 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาการพัฒนาประสิทธิภาพงานคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล (อ่าน 410) 27 พ.ย. 60
ลิงค์ ดาวน์โหลด ข้อสอบ O-NET ปี2551-2559 (อ่าน 721) 10 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูชาวต่างชาติ IEP (อ่าน 465) 24 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูชาวต่างชาติ ECD (อ่าน 393) 24 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนฯ IEP (อ่าน 424) 20 ต.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ สำหรับโครงการจัดการเรียนการสอนฯ ECD (อ่าน 372) 20 ต.ค. 60
ประกาศ การประมูลจำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ครั้งที่ 2 (อ่าน 614) 06 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขายพัสดุ(น้ำดื่ม) (อ่าน 428) 03 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขายพัสดุ(ร้านสวัสดิการ) (อ่าน 489) 03 ต.ค. 60
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 515) 02 ต.ค. 60