ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียน ม.2ไปทัศนศึกษาแหล่งเรี (อ่าน 190) 29 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรีย (อ่าน 214) 16 พ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา IEP (อ่าน 252) 13 ต.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 399) 12 ก.ย. 61
ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษสู่ชุมชน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 163) 12 ก.ย. 61
รายชื่อนักเรียนสอบภาษาอังกฤษสู่ชุมชน วันที่ 8 กันยายน 2561 (อ่าน 77) 07 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทัวร์ เพื่อไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานและมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ (อ่าน 283) 31 ส.ค. 61
คะแนนการแข่งขันทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (อ่าน 351) 28 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อโทรทัศน์ระบบจอสัมผัส (อ่าน 208) 27 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้น 1 ไม่ประจำทาง นำนักเรียนชั้น ม.6ไปทัศนศึกษาแหล่ง (อ่าน 248) 21 ส.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 608) 20 ส.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อ่าน 239) 31 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ ทีวีระบบสัมผัส กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 241) 28 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย (อ่าน 236) 28 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 214) 19 ก.ค. 61
ประกาศราคากลาง การจ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (อ่าน 348) 25 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (อ่าน 289) 22 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การจัดทำหนังสือคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู (อ่าน 339) 08 มิ.ย. 61
ประกาศราคากลาง การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตแม่ข่าย (Server) (อ่าน 339) 27 พ.ค. 61
แบบประเมินกิจกรรมปฐมนิเทศ 61 (อ่าน 56) 11 พ.ค. 61
ประกาศราคากลาง การปรับปรุห้องเรียน IEP (อ่าน 731) 16 เม.ย. 61
ประกาศราคากลาง การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 467) 16 เม.ย. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจ"ค่ายวัยใส 61" (อ่าน 76) 10 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ที่มอบตัว (อ่าน 1913) 07 เม.ย. 61
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 1192) 05 เม.ย. 61
ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง(เพิ่มเติม) ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 893) 05 เม.ย. 61
ประกาศการเรียกนักเรียนลำดับสำรอง ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 1700) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 2835) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561ประเภทนักเรียนที่จบ ม.3เดิม (อ่าน 2100) 04 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที (อ่าน 2810) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือก (อ่าน 4995) 03 เม.ย. 61
ประกาศราคากลาง สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 443) 30 มี.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 572) 30 มี.ค. 61
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 761) 30 มี.ค. 61
สถิติรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 781) 28 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 681) 27 มี.ค. 61
ประกาศเรียกตัวนักเรียนที่ได้ลำดับสำรอง รายงานตัวเข้าเรียน ม.1และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 971) 19 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1729) 15 มี.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2560 (อ่าน 407) 14 มี.ค. 61
ประกาศราคากลาง กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการห้องพิพิธภัณฑ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 380) 14 มี.ค. 61