ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ถึงครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้โครงสร้างใหม่ (อ่าน 811) 16 พ.ค. 59
การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2297) 08 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1352) 08 เม.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 วิชาเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 889) 04 เม.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 วิชาพื้นฐาน โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 852) 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2535) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ลำดับสำรอง) (อ่าน 2161) 02 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1128) 01 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1329) 30 มี.ค. 59
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2737) 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1810) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 2784) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 3172) 09 มี.ค. 59
ประกาศ นักเรียนที่ได้รับทุน Media Kids Aword ลำดับที่ 1-3 ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 (อ่าน 801) 15 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด สพม.30 (อ่าน 647) 02 พ.ย. 58
.......................................ด่วน....สามารถDownload โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุุคคลSDQ (อ่าน 900) 06 พ.ย. 58
คู่มือ E classroom (อ่าน 742) 22 ต.ค. 58
ขอความร่วมมือคณะครูและนักเรียน ทำแบบประเมินแนวทางดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ (อ่าน 826) 27 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงเพื่อการเรียนการสอนฯ (อ่าน 619) 19 ส.ค. 58
ประกาศ .....................................................................ผลคะแนนการสอบวิทยาศาสตร (อ่าน 1181) 19 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตรจ้างชั่วคราว (อ่าน 714) 06 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 991) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 846) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 885) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 948) 03 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (อ่าน 459) 29 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 853) 28 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจอภาพระบบสัมผัสพร้อมติดตั้งและเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด (ครั (อ่าน 500) 10 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ (อ่าน 590) 25 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี (อ่าน 585) 14 พ.ค. 58
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1080) 22 ม.ค. 58
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ แบบ๑๐๐/๒๗ (อ่าน 920) 07 ม.ค. 58
เช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 12871) 29 ม.ค. 58
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ (อ่าน 1161) 26 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (อ่าน 708) 03 พ.ย. 57
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร (อ่าน 850) 30 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง จัดจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 787) 15 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 879) 15 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง จัดจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (อ่าน 687) 15 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (อ่าน 634) 15 ต.ค. 57