ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม)ฉบับที่ 2 (อ่าน 515) 18 ก.ย. 60
ประกาศ เรื่องการปิดโรงเรียนกรณีพิเศษ (น้ำท่วม) (อ่าน 520) 17 ก.ย. 60
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 1013) 09 ส.ค. 60
ตัวอย่างหนังสือนำส่ง โครงการพัฒนาครู (อ่าน 648) 31 ก.ค. 60
แบบฟอร์มการยืมเงินอบมโครงการพัฒนาครู (อ่าน 423) 31 ก.ค. 60
แบบแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 699) 03 ก.ค. 60
ปฏิทินปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มบริหารวิชาการ) ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 898) 23 มิ.ย. 60
ประกาศผลสอบข้อเขียนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ (อ่าน 704) 22 มิ.ย. 60
แบบสอบถามโครงการค่ายวัยใส ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1725) 24 พ.ค. 60
ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียรชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1256) 21 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2692) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2360) 12 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 977) 07 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 513) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1946) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1431) 04 เม.ย. 60
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3451) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net (อ่าน 1895) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net (อ่าน 892) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1285) 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1047) 29 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1345) 03 เม.ย. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1272) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนชั้น ม.3 เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 1144) 15 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1752) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4221) 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 744) 03 มี.ค. 60
การจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเร่ียนยากจน (อ่าน 953) 24 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบ Pre - Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1883) 17 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ PRE Satrichaiyaphum ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 1371) 12 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือก (อ่าน 1379) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 952) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1343) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน (อ่าน 1704) 07 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่องการสอบเเข่งขัน PRE-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 (อ่าน 967) 03 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1033) 01 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1468) 01 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1455) 01 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 918) 19 ม.ค. 60
ระเบียบการสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 880) 05 ม.ค. 60