ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 898) 07 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 455) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1862) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1364) 04 เม.ย. 60
ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3392) 04 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net (อ่าน 1791) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนสอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-Net (อ่าน 827) 31 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1232) 30 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 948) 29 มี.ค. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1280) 03 เม.ย. 60
สถิติรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1179) 03 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (นักเรียนชั้น ม.3 เดิม) เข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 1092) 15 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1672) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4130) 08 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 689) 03 มี.ค. 60
การจัดเก็บข้อมูลคัดกรองนักเร่ียนยากจน (อ่าน 880) 24 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบ Pre - Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1795) 17 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบ PRE Satrichaiyaphum ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 1307) 12 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนทั่วไปที่สอบคัดเลือก (อ่าน 1317) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 888) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1280) 07 ก.พ. 60
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกาศนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา นักเรียน (อ่าน 1622) 07 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่องการสอบเเข่งขัน PRE-Satrichaiyaphum ครั้งที่ 1 (อ่าน 893) 03 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 970) 01 ก.พ. 60
ประกาศผลสอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1385) 01 ก.พ. 60
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1335) 01 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 857) 19 ม.ค. 60
ระเบียบการสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 816) 05 ม.ค. 60
ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมโหวดภาพยนตร์สั้นผลงานของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 541) 16 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 538) 12 พ.ย. 59
แบบแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 643) 08 พ.ย. 59
ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และคว (อ่าน 649) 27 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน (อ่าน 639) 13 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.6 สามารถขอรับคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อ่าน 879) 10 ต.ค. 59
เอกสารเพิ่มเติมแนบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (อ่าน 550) 05 ต.ค. 59
เอกสารสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิที่เข้าร่วมติวโครงการมาม่าแอดมิสชั่นปี 2559 (อ่าน 1365) 30 ก.ย. 59
บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า http://finance.obec.go.th/ewtadmi (อ่าน 555) 12 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต (อ่าน 553) 06 ก.ย. 59
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ระดับSCQA (อ่าน 664) 26 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบแข่งขันรายวิชาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประถมศึกษา) (อ่าน 790) 22 ส.ค. 59