ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มรายงานคะแนนความก้าวหน้า ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 833) 09 ส.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานคะแนนความก้าวหน้า ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 995) 09 ส.ค. 59
ระบบโทรศัพท์โรงเรียนสตรีชัยภูมิสามารถใช้งานได้ปกติ (หมายเลขโทรศัพท์ดังเอกสารแนบ) (อ่าน 618) 27 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 755) 16 มิ.ย. 59
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เนตรนารี ยุวกาชาด) (อ่าน 984) 26 พ.ค. 59
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) (อ่าน 1171) 26 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ถึงครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้โครงสร้างใหม่ (อ่าน 1006) 16 พ.ค. 59
การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2511) 08 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1553) 08 เม.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 วิชาเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1067) 04 เม.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 วิชาพื้นฐาน โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1035) 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2751) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ลำดับสำรอง) (อ่าน 2337) 02 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1310) 01 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1498) 30 มี.ค. 59
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2918) 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2258) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 2955) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 3354) 09 มี.ค. 59
ประกาศ นักเรียนที่ได้รับทุน Media Kids Aword ลำดับที่ 1-3 ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 (อ่าน 968) 15 ธ.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด สพม.30 (อ่าน 790) 02 พ.ย. 58
.......................................ด่วน....สามารถDownload โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุุคคลSDQ (อ่าน 1086) 06 พ.ย. 58
คู่มือ E classroom (อ่าน 891) 22 ต.ค. 58
ขอความร่วมมือคณะครูและนักเรียน ทำแบบประเมินแนวทางดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ (อ่าน 967) 27 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูงเพื่อการเรียนการสอนฯ (อ่าน 760) 19 ส.ค. 58
ประกาศ .....................................................................ผลคะแนนการสอบวิทยาศาสตร (อ่าน 1343) 19 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตรจ้างชั่วคราว (อ่าน 866) 06 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1140) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1011) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1037) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1100) 03 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (อ่าน 602) 29 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1004) 28 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจอภาพระบบสัมผัสพร้อมติดตั้งและเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด (ครั (อ่าน 632) 10 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ (อ่าน 732) 25 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี (อ่าน 707) 14 พ.ค. 58
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1223) 22 ม.ค. 58
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ แบบ๑๐๐/๒๗ (อ่าน 1068) 07 ม.ค. 58
เช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 15231) 29 ม.ค. 58
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ (อ่าน 1334) 26 พ.ย. 57