ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1614) 01 ก.พ. 60
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1123) 01 ก.พ. 60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 993) 19 ม.ค. 60
ระเบียบการสอบแข่งขัน โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 977) 05 ม.ค. 60
ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมโหวดภาพยนตร์สั้นผลงานของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 681) 16 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อ่าน 720) 12 พ.ย. 59
แบบแผนจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 821) 08 พ.ย. 59
ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และคว (อ่าน 825) 27 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ เรียน ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน (อ่าน 778) 13 ต.ค. 59
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.6 สามารถขอรับคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (อ่าน 1049) 10 ต.ค. 59
เอกสารเพิ่มเติมแนบประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (อ่าน 694) 05 ต.ค. 59
เอกสารสำหรับนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิที่เข้าร่วมติวโครงการมาม่าแอดมิสชั่นปี 2559 (อ่าน 1523) 30 ก.ย. 59
บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อให้ส่วนราชการใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้า http://finance.obec.go.th/ewtadmi (อ่าน 736) 12 ก.ย. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษา และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาต (อ่าน 709) 06 ก.ย. 59
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ระดับSCQA (อ่าน 828) 26 ส.ค. 59
ประกาศผลการสอบแข่งขันรายวิชาวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ประถมศึกษา) (อ่าน 924) 22 ส.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานคะแนนความก้าวหน้า ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 956) 09 ส.ค. 59
แบบฟอร์มรายงานคะแนนความก้าวหน้า ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1102) 09 ส.ค. 59
ระบบโทรศัพท์โรงเรียนสตรีชัยภูมิสามารถใช้งานได้ปกติ (หมายเลขโทรศัพท์ดังเอกสารแนบ) (อ่าน 799) 27 ก.ค. 59
ประกาศ รับสมัครครูต่างชาติ กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 952) 16 มิ.ย. 59
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เนตรนารี ยุวกาชาด) (อ่าน 1358) 26 พ.ค. 59
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) (อ่าน 1378) 26 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ ถึงครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้โครงสร้างใหม่ (อ่าน 1167) 16 พ.ค. 59
การมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2696) 08 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้ลำดับสำรองมามอบตัว (อ่าน 1731) 08 เม.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 วิชาพื้นฐาน โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1194) 04 เม.ย. 59
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 วิชาเพิ่มเติม โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 1202) 04 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2895) 02 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ลำดับสำรอง) (อ่าน 2451) 02 เม.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1475) 01 เม.ย. 59
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1657) 30 มี.ค. 59
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3082) 30 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 2469) 25 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 3512) 09 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2559 (อ่าน 3090) 09 มี.ค. 59
ประกาศ นักเรียนที่ได้รับทุน Media Kids Aword ลำดับที่ 1-3 ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 (อ่าน 1127) 15 ธ.ค. 58
.......................................ด่วน....สามารถDownload โปรแกรมระบบคัดกรองนักเรียนรายบุุคคลSDQ (อ่าน 1211) 06 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสังกัด สพม.30 (อ่าน 930) 02 พ.ย. 58
คู่มือ E classroom (อ่าน 1043) 22 ต.ค. 58
ขอความร่วมมือคณะครูและนักเรียน ทำแบบประเมินแนวทางดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ (อ่าน 1089) 27 ส.ค. 58