ข่าวประชาสัมพันธ์
Siam Tulip Festival 2013 (อ่าน 929) 17 มิ.ย. 56
The Schedule ERIC Satrichaiyaphum School Secondary Educational Service Area Office 30 (SESAO 30) (อ่าน 1620) 15 พ.ค. 56
เชิญร่วมชมประเพณีโบราณแห่นาคโหดแห่งเดียวในโลก บ้านโนนเสลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันที่ 20 พ.ค. 2556 (อ่าน 2619) 20 เม.ย. 56
FULL TIME EXPERIENCED NATIVE ENGLISH SPEAKER WITH DEGREE IN EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL. (อ่าน 1077) 18 เม.ย. 56
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3114) 27 มี.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 3807) 26 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1936) 20 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2110) 20 มี.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (ความสามารถพิเศษ) (อ่าน 1662) 18 มี.ค. 56
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ๔ ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1231) 08 มี.ค. 56
กำหนดการรับรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 ห้องMEPห้องเรียนพิเศษวิทย์และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์ (อ่าน 2144) 02 มี.ค. 56
เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 2192) 28 ก.พ. 56
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 4 ชั้น โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ (อ่าน 2106) 26 ก.พ. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (อ่าน 2148) 26 ก.พ. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1745) 26 ก.พ. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ (อ่าน 1937) 26 ก.พ. 56
สรุปจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 ห้อง MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 และม.4 (อ่าน 1703) 22 ก.พ. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ห้อง MEP และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 และม.4 (อ่าน 2106) 22 ก.พ. 56
ประกาศผลสอบคณิตศาสตร์สู่ชุมชน 2555 (อ่าน 1714) 20 ก.พ. 56
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4119) 29 ม.ค. 56
ขอเชิญร่วมงาน 75 ปี สตรีชัยภูมิ วันคืนสู่เหย้าชาว (อ่าน 1891) 24 ม.ค. 56