ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1068) 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1133) 03 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (อ่าน 645) 29 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1037) 28 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อจอภาพระบบสัมผัสพร้อมติดตั้งและเครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด (ครั (อ่าน 662) 10 ก.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ (อ่าน 760) 25 พ.ค. 58
ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ๔ สี (อ่าน 733) 14 พ.ค. 58
เอกสารรายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1276) 22 ม.ค. 58
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ แบบ๑๐๐/๒๗ (อ่าน 1108) 07 ม.ค. 58
เช็คเกรดออนไลน์ (อ่าน 15424) 29 ม.ค. 58
ขอเชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์ (อ่าน 1372) 26 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (อ่าน 860) 03 พ.ย. 57
เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวดชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร (อ่าน 1043) 30 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง จัดจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ่าน 970) 15 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (อ่าน 1068) 15 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง จัดจ้างโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (อ่าน 852) 15 ต.ค. 57
ประกาศโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป (อ่าน 802) 15 ต.ค. 57
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศชั้นที่ 1 ไม่ประจำทาง ชนิด 8 ล้อ จำนวน 12 คัน (อ่าน 1076) 03 มิ.ย. 57
ประกาศให้สถานศึกษาหยุดทำการ (อ่าน 1184) 22 พ.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3118) 03 เม.ย. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2041) 02 เม.ย. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3821) 02 เม.ย. 57
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 5291) 04 ก.พ. 57
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางงานนิทรรศการทางวิชาการ Open House (อ่าน 1188) 29 ม.ค. 57
ประกาศผลสอบกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2551) 27 ม.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบกิจกรรมคณิตศาสตร์สู่ชุมชน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1291) 24 ม.ค. 57
รายงานความก้าวหน้า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1171) 21 ม.ค. 57
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ โครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ (อ่าน 1243) 07 ม.ค. 57
เรื่อง ค่ายการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ (Developing English Skills Camp) (อ่าน 1206) 10 ม.ค. 57
เรื่อง การแจ้งปิด - เปิดภาคเรียน (อ่าน 2322) 08 ต.ค. 56
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 937) 03 ต.ค. 56
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 1459) 25 ก.ย. 56
Siam Tulip Festival 2013 (อ่าน 1057) 17 มิ.ย. 56
The Schedule ERIC Satrichaiyaphum School Secondary Educational Service Area Office 30 (SESAO 30) (อ่าน 1772) 15 พ.ค. 56
เชิญร่วมชมประเพณีโบราณแห่นาคโหดแห่งเดียวในโลก บ้านโนนเสลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ วันที่ 20 พ.ค. 2556 (อ่าน 2779) 20 เม.ย. 56
FULL TIME EXPERIENCED NATIVE ENGLISH SPEAKER WITH DEGREE IN EDUCATION FOR SECONDARY SCHOOL. (อ่าน 1186) 18 เม.ย. 56
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 3238) 27 มี.ค. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ (อ่าน 4001) 26 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2084) 20 มี.ค. 56
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2229) 20 มี.ค. 56