ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 17/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 1751490
Page Views 4751764
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 889104
2 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก โนนคูณ คอนสาร 0448-10613
3 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา ละหาน จัตุรัส 044-890559
4 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา บ้านแท่น บ้านแท่น
5 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา วะตะแบก เทพสถิต 044857108
6 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กุดตุ้ม เมืองชัยภูมิ 044-056708
7 โรงเรียนชีลองวิทยา ชีลอง เมืองชัยภูมิ 835814
8 โรงเรียนภูพระวิทยาคม นาเสียว เมืองชัยภูมิ 044810436
9 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ 044-899115
10 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ในเมือง เมืองชัยภูมิ 044-811162