ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 28,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.42 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :