การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525758
Page Views 4204522

นางทิพวัลย์ กลิ่นมาลัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพวัลย์ อุดมตะคุ
ครู คศ.3

นางสาวธัญพร เกิดศิริ
ครู คศ.3

นางพิมพ์ภรณ์ คงนาวัง
ครู คศ.3

นางจตุพร ชาดง
ครู คศ.3

นางวาสนา โภคาแสง
ครู คศ.3

นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์
ครู คศ.1

นางสาววราภรณ์ ชำนาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรรณิกา เฝ้าหนองดู่
ครูผู้ช่วย

นางสาวกนกวรรณ พรประทุม
ครูผู้ช่วย