การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525747
Page Views 4204511
ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program และพิธีเปิดห้องประจำช
( จำนวน 40 รูป / ดู 589 ครั้ง )
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร วันที่ 26 มกราคม 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 691 ครั้ง )
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและยุวกาชาด
( จำนวน 35 รูป / ดู 1103 ครั้ง )
MEP English & Kinship Camp 2016 วันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ The Moment Villa อ.แกลง จ.ระยอง
( จำนวน 37 รูป / ดู 765 ครั้ง )
โรงเรียนสตรีชัยภูมิเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 236 ครั้ง )
นักเรียนพระราชทานแนะนำตัวหน้าเสาธง วันที่ 13 มกราคม 2560
( จำนวน 5 รูป / ดู 405 ครั้ง )
งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาด
( จำนวน 10 รูป / ดู 481 ครั้ง )
การทดสอบภาษาอังกฤษนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP/IEP โดยใช้แบบทดสอบ Oxford Online Placement Test วันที่
( จำนวน 46 รูป / ดู 835 ครั้ง )
กิจกรรมประจำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสเเห่งประเทศไทยฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯโดยสมเด็จพระเทพฯเสด็จม
( จำนวน 4 รูป / ดู 182 ครั้ง )
อบรมทบทวนผู้บังคับบัญาลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด 2559
( จำนวน 33 รูป / ดู 677 ครั้ง )
กิจกรรมบุญพระเวสเทศน์มหาชาติ ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 734 ครั้ง )
กิจกรรมรวมพลังเเห่งความภักดี
( จำนวน 15 รูป / ดู 797 ครั้ง )