ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587489
Page Views 4385031
ภาพกิจกรรม

MEP/IEP Introductory Camp 2017 1st-2nd June 2017
( จำนวน 34 รูป / ดู 205 ครั้ง )
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย (ผู้เข้าการประกวด Satri Lit. Re. Star 2017)
( จำนวน 19 รูป / ดู 4098 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
( จำนวน 20 รูป / ดู 326 ครั้ง )
งานบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมืประจำปี2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 106 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนปีการศึกษา ม.4
( จำนวน 15 รูป / ดู 120 ครั้ง )
กิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักเรียนปีการศึกษา ม.1
( จำนวน 12 รูป / ดู 68 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ม.4/2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 148 ครั้ง )
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ม.1/2560
( จำนวน 9 รูป / ดู 54 ครั้ง )
พิธีสักการะเจ้าพ่อพระยาแลและสิ่งที่เคารพภายในโรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 164 ครั้ง )
MEP Intensive Summer Course 2017 ค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที
( จำนวน 29 รูป / ดู 365 ครั้ง )
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program และพิธีเปิดห้องประจำช
( จำนวน 40 รูป / ดู 791 ครั้ง )
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร วันที่ 26 มกราคม 2560
( จำนวน 15 รูป / ดู 846 ครั้ง )