การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 1525756
Page Views 4204520

นางดวงสมร คะณาเนปะ
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางเจนจิรา วิเศษศักดิ์
ครู คศ.3

นางสหัทยา ฉวีชัย
ครู คศ.3

นายสุรัติ ศรีชำนาญ
ครู คศ.3

นางวีระยา โชติประยูร
ครู คศ.3

นางเพชรา ถิ่นชีลอง