ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
การบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคลและบริการ
งานแผนงานโรงเรียน
งานทะเบียนวัดผล
งานพัสดุโรงเรียน
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
แบบสำรวจความคิดเห็น
การประกวด Satri Lit. Re. Star 2017
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/05/2011
ปรับปรุง 27/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1587479
Page Views 4385021
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตอพล
ครู คศ.3

นางเจือจันทน์ ญาติสมบูรณ์
ครู คศ.4 (3)

นายเอน่ง คุ้มคง
ครู คศ.3

นางผุสดี บำเพ็ญเพียร
ครู คศ.3

นางประทานพร ถวิลหวัง
ครู คศ.3

นางผาณิต ตั้งใจ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา อิงชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางนิภาจิตร บัวรอด
ครู คศ.2

นางวลิดา ชาวนา
ครู คศ.3

นางสาวญุพาภรณ์ หาญเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวชะนิตา พรหมลัทธิศร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุชาวดี จันอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชยานันท์ หาวิชา
ครูผู้ช่วย