ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 5,000,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.9 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :