ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 3,500,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 248.29 KB
ข้อมูลเพิ่มเติม :