ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเข็มยุวกาชาด
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดให้มีพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้มีสมาชิกเก่า
จำนวน 525 คน และสมาชิกยุวกาชาดใหม่เพิ่มอีก 249 คน เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ให้สมาชิกใหม่
มีสิทธิ์ประดับเข็ม ได้รับความภาคภูมิใจ เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิกยุวกาชาดและประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายกหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสตรีชัยภูมิเป็นประธานในพิธี รวมทั้ง ผู้บริหาร และคณะครูผู้นำยุวกาชาด

โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,09:33   อ่าน 431 ครั้ง