ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมค่ายภาษาฝรั่งเศส
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส ณ หอประชุมแก้วกัลยา โดยมีนายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิเป็นประธานเปิดค่ายในครั้งนี้
ซึ่งภายในค่ายนั้น มีคุณครูเจ้าของภาษาเป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมของค่ายในครั้งนี้ และมีการทำกิจกรรมจำนวนมากเพื่อฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน       
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2562,10:06   อ่าน 339 ครั้ง