ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดอาคารและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ GSB Digital School BankSatrichaiyaphum school”
พิธีเปิดอาคารและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ GSB Digital School BankSatrichaiyaphum school” ****************** วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมินายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานโครงการ GSB Digital School Bank และเป็นพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างธนาคารออมสิน และโรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยนายธวัช บุณยะรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็คทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน และนายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กและเยาวชน ได้เริ่มต้นการเก็บออมด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งร้านค้าภายในโรงเรียน มีความเข้าใจในการใช้บริการทางการเงินในรูปแบบ Online ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านระบบ Digital Banking เป็นการส่งเสริมสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลโดยการจำลองธุรกิจธนาคารดิจิทัล มาไว้ในสถานศึกษา ด้วยการสนับสนุนนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารออมสิน อาทิ Mobile Banking และบริการGSB Corporate Internet Banking ซึ่งโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกฉียงเหนือ เป็น 1 ใน 6 สถานศึกษานำร่องทั่วประเทศ อันจะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน เพราะการออมเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างชีวิตให้คนในชาติและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Googledrive by Pojkawin
G
oogledrive by Teeradech
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,10:07   อ่าน 335 ครั้ง