ภาพกิจกรรม
งานแห่เทียนจำนำพรรษา
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แต่งกายชุดผ้าพื้นเมือง ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม เนื่องในวันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันเข้าพรรษา และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามที่มีมาตั้งแต่โบราณ อันเป็นการสร้างกุศลให้แก่ตนเอง และปลูกฝังคุณธรรมอันดีงาม แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ต่อไป
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,16:53   อ่าน 208 ครั้ง