ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  วันที่ 28 กรกฎาคม   2562 โดยเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป  จากนั้นเป็นการวางพานพุ่มทองพานพุ่มเงินโดยคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกลุ่มบริหารต่างๆ และลำดับสุดท้ายนายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผู้อำนวยการสตรีชัยภูมิ ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยดอกไม้บนพานธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  จากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  และร่วมลงนามถวายพระพร จากนั้นเป็นการรำถวายพระพร โดยนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยสีเหลือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

   ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. กลุ่มกิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.3  พร้อมด้วย ศูนย์ครอบครัวพอเพียง, กิจกรรมนักเรียนเพื่อน
ที่ปรึกษา(Youth Counselor) ได้ร่วมนำสิ่งของที่ได้รับบริจาค มอบแก่ผู้ป่วยและญาติ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ ยังความซาบซึ้งใจ ให้แก่ผู้รับและผู้ให้ จากนั้น เวลา 15.00 น. คณะครูและนักเรียน เดินทางกลับ

ประมวลภาพจาก Google Drive
ประมวลภาพจาก FaceBook
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2562,09:12   อ่าน 376 ครั้ง