ภาพกิจกรรม
กีฬาภายในโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน (30 ก.ค.)  นายชาญณรงค์ ผดุงพล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน และยังได้ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ จากคณะผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตพญาแล  สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และชมรมครูเก่า ครูอาวุโส โรงเรียนสตรีชัยภูมิ   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี  ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและปลูกฝังทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้กับนักเรียน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันเชียร์ฮา กองเชียร์ ผู้นำเชียร์ ขบวนพาเหรดและขบวนแฟนซี อีกด้วย

ภาพจาก google drive
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,08:12   อ่าน 744 ครั้ง