ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม 
“วันวิทยาศาสตร์แห่งขาติ” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก   นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และได้มีการจัดนิทรรศการที่หลากหลายเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มากขึ้น

 
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2562,09:04   อ่าน 367 ครั้ง