ภาพกิจกรรม
การแข่งขัน The 12th Northeastern EP/MEP Open House 2019
     กิจกรรมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ และนักเรียนคนเก่งของเรา ในกิจกรรมการแข่งขัน The 12th Northeastern EP/MEP Open House 2019 At Nakhonphanom Wittayakhom School, 19th-21st August 2019
     คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และตัวแทนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “The 12th Northeastern EP/MEP Open House 2019” ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 โดยเข้าร่วมการแข่งขัน 9 รายการ ดังนี้ 1. Science Project 2. Math Project 3. Quiz 4. Spelling Bee 5. Story Telling 6. Impromptu Speech 7. Singing 8. Skit 9. Multi skills ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการแข่งขันที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน ที่เรียนโปรแกรม English program และ Mini English program ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระดับประถมศึกษาทั้งหมด 30 โรงแรียนและมัธยมศึกษา จำนวน. 58 โรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     ผลการแข่งขัน เหรียญทอง
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,12:01   อ่าน 614 ครั้ง