ภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวงฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปี 2563

โรงเรียนสตรีชัยภูมิได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานประจำปี ฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ มกราคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพระยาแล ผู้สร้างเมืองชัยภูมิคนแรก โดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียน ที่อาสาสมัครเป็นตัวแทนลูกหลานชาวชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตั้งแต่พิธีเดินบวงสรวง ,รับ - ส่งถวายตะขอช้าง, วงโยธวาฑิต,รำบวงสรวงถวายเจ้าพ่อ, รวมถึงพิธีกร ในส่วนต่างๆของงาน ซึ่งทุกคน ต่างทำงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยถือเป็นงานที่สำคัญของชาวชัยภูมิ เพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆลุล่วงไปด้วยดี ก่อให้เกิดเป็นสวัสดิมงคลแก่ชาวชัยภูมิ สืบไป
ภาพจาก google
ภาพ facebook จากครูอมรินทร์ แก่งสันเทียะ
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2563,06:35   อ่าน 374 ครั้ง