ภาพกิจกรรม
ค่ายส่งเสริมศักยภาพทางภาษาเกาหลี 25 มกราคม 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศได้ จัดค่ายส่งเสริมศักยภาพทางเกาหลี ปีการศึกษา 2562 ณ หอแก้วกัลยา วันที่ 25 ม.ค.2563 โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิดงานครั้งนี้

ภาพจาก Google Drive
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2563,10:33   อ่าน 519 ครั้ง