ภาพกิจกรรม
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คณะครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
กาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คณะครูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 30 มกราคม 2563
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,10:37   อ่าน 519 ครั้ง