ภาพกิจกรรม
การคัดกรองนักเรียน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
โรงเรียนสตรีชัยภูมินำโดย นายนายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการ เพื่อการคัดกรองนักเรียนเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ภาพจาก Google Drive
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,09:55   อ่าน 1002 ครั้ง