ภาพกิจกรรม
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19)
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อลงบนตัวบุคคลหรือสถานที่ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ เพื่อทำลายเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อที่เป็นสาเหตุของ COVID-19) เพื่อเตรียมสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 
 
ภาพจาก Goodle Drive
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2563,12:34   อ่าน 1118 ครั้ง