ภาพกิจกรรม
Big cleaning dayตามมาตรการห้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)รอบใหม่
  วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น. นายวีระศักดิ์  สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้กำกับ ติดตามและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) ห้องเรียน สำนักงาน อาคารและจุดที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสร่วมกัน ตามมาตรการห้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)รอบใหม่ ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)รอบใหม่และนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในการเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ภาพจาก google drive
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563,13:04   อ่าน 392 ครั้ง