ภาพกิจกรรม
การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30น.
การประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.30น.

ภาพจาก Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1_MJWnthuzThGF3wzCHxztFARsQ_BO5I0
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,21:04   อ่าน 97 ครั้ง