ภาพกิจกรรม
การประชุมการจ้างเหมาบริการลูกจ้าง และเซ็นสัญญาจ้าง ณ หอแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมื วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30น.
การประชุมการจ้างเหมาบริการลูกจ้าง และเซ็นสัญญาจ้าง ณ หอแก้วกัลยา  โรงเรียนสตรีชัยภูมื วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30น.

ภาพจาก Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1oe6PPc_nvlDXj-nBjWpXYYlo-CpS7Xa6
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2564,21:07   อ่าน 84 ครั้ง