ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer
เข็มที่ ๒ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ โดยมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชัยภูมิ
นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เยี่ยมให้กำลังใจครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ชัยภูมิ

ภาพจาก Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/16vce9PcUUfvL3kE_sb23C2LsKqA4aNyK
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,17:44   อ่าน 80 ครั้ง