ภาพกิจกรรม
การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer
เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมี นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ เยี่ยมให้กำลังใจครูที่มาปฏิบัติหน้าที่ และนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ภาพจาก Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1S7AjNaT6l0FxzKki4M_aUwxDQ6iejQj4
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,17:28   อ่าน 73 ครั้ง