ภาพกิจกรรม
การประชุมปรึกษาและขอความเห็นชอบในการดำเนินนโยบายต่างๆ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชัยรัตน์  เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิพร้อมทั้งคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีชัยภูมิในการประชุมปรึกษาและขอความเห็นชอบในการดำเนินนโยบายต่างๆ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) ของโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สานนท์  ด่านภักดี ประธานคณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีชัยภูมิ  เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

ภาพจาก Google Drive:https://drive.google.com/drive/folders/1uWdNdmtr_1kVWO34FSK5VPgnPUhaGX9v
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,09:13   อ่าน 63 ครั้ง