ภาพกิจกรรม
ประเมินเตรียมความพร้อมตามมาตรการที่กระทรวงสาสุขกำหนดเพื่อขอเปิดเรียนในรูปแบบการ On-site
  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชัยรัตน์เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีชัยภูมิได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ covid-19 นำโดย ท่านดุสิต หิรัญวรรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชัยภูมิ ให้เกียรติ เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้ เนื่องจาก โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ทำการประเมินตนเองตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Thai Stop covid Plus (กรมอนามัย) โรงเรียนสตรีชัยภูมิได้ประเมินตนเองผ่านทั้งหมด ๔๔ ตัวชี้วัด ผลการประเมินระดับสีเขียว จึงได้ขอคำปรึกษา จากคณะกรรมการทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางในการเปิดเรียนในปีการศึกษานี้


ภาพจาก Google Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1xgroZfadaJuae5aIasRKsTwqahyyaPh4
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,14:04   อ่าน 47 ครั้ง