ภาพกิจกรรม
การประชุมวางแผนการจัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ร่วมประชุมวางแผน เตรียมการการจัดตั้งโรงเรียนสตรีชัยภูมิให้เป็นศูนย์สอบ  TOEFL ITP ในครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือจากคุณสินชัย เล็กวานิชกุล ผู้บริหารการจัดตั้งศูนย์สอบประจำประเทศไทย ลาว กัมพูชาและเมียนมาร์ 
สถาบันการศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Institute of International Education-IIE) ในการให้ข้อมูลการบริหารจัดการเบื้องต้นเพื่อเตรียมการก่อนจะดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)
 
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2564,11:07   อ่าน 53 ครั้ง